Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου είναι εξοπλισμένες με δυο μονάδες παραγωγής. Αποτελούνται από μια γραμμή παραγωγής που λειτουργεί για το ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας και μια δεύτερη γραμμή παραγωγής που λειτουργεί αποκλειστικά για το ελαιόλαδο βιολογικής γεωργίας.

Ο αποθηκευτικός χώρος αποτελείται από ανοξείδωτες δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας. Η αποθήκευση των βιολογικών ελαιολάδων γίνεται σε ατομική δεξαμενή για τον κάθε παραγωγό ώστε να διατηρείται η ποιότητα του ελαιολάδου.

Οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα  iso 22000/2005, τον φορέα βιολογικής γεωργίας ΔΗΩ και το γερμανικό πρότυπο πιστοποίησης Naturland FAIR για τα βιολογικά ελαιόλαδα υψηλών προδιαγραφών.

Σκεφτόμαστε οικολογικά

Και οι δυο μονάδες παραγωγής λειτουργούν με τεχνολογία δυο φάσεων επιτρέποντας ένα οικολογικό τρόπο διαχείρισης του ελαιοτριβείου. Έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού, καλύτερη βιομηχανική απόδοση, μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα του ελαιολάδου και αυξάνεται η συγκέντρωση των πολυφαινoλών.