Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΔELTA CERT

Η παραγωγή του ελαιολάδου γίνεται στα ελαιοτριβεία της εταιρίας τα οποία εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων πιστοποιημένo από την ΔELTA CERT εξασφαλίζοντας ότι το ελαιόλαδο παράγεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

DEMETER INTERNATIONAL

Η εταιρία έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Demeter International που αφορά τη Βιοδυναμική Γεωργία όπως ορίστηκε από τον R.Stainer και εστιάζει στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων βάση των νόμων της φύσης αξιοποιώντας την ενέργειά της.

NATURLAND FAIR

Η εταιρία έχει λάβει το γερμανικό πρότυπο πιστοποίησης NATURLAND FAIR για βιολογικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Η παραγωγή του βιολογικού ελαιολάδου Naturland Fair γίνεται από μικρή ομάδα παραγωγών που καλλιεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες γεωπόνων ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Τέλος, η εταιρία έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ στην μεταποίηση, αποθήκευση και εμπορία βιολογικού ελαιολάδου.